"Het antwoord op ‘Hoe?’ is ‘Ja’."

Guus van Osch

Coaching


“Ik weet dat ik beter kan, maar het komt er niet altijd uit”.


“Mijn drive levert me veel op maar zit me soms ook in de weg. Hoe vind ik een betere balans?”


“Is dit nog steeds de baan die bij me past op dit moment?”


“Ik moet eigenlijk wat gas terugnemen maar ik weet niet hoe dat moet”.


Bij deze en soortgelijke vragen kan coaching een goed instrument zijn. Coaching is een kort en intensief één-op-één leertraject. En leren vraagt om actie en reflectie, om support en uitdaging. Als coach reik ik daarbij modellen en methodieken aan: ik ben klankbord, uitdager en supporter. Ik speel mee maar lever ook tegenspel. En doordat je eigen ontwikkelvraag centraal staat, werkt coaching vaak als een leerversneller in vergelijking met bijv. een training of een workshop.

Voor wie?

Het belangrijkste verschil tussen therapie en coaching is dat coaching zich primair richt op de as mens-werk. Therapie gaat over de as mens-wereld of beter: mens-mens. Dat wil niet zeggen dat bij coaching de as mens-mens helemaal niet aan bod komt. Werk, loopbaan, zingeving, ontslag, burn-out, conflicten; het is in feite allemaal mensenwerk natuurlijk. Maar de focus ligt op jou als werkende (of niet-, nog-niet-)werkende mens.

Wil je meer informatie of een afspraak maken?