"Het antwoord op ‘Hoe?’ is ‘Ja’."

Guus van Osch

Coaching


Voor meer informatie over coaching verwijs ik op dit moment nog graag door naar de website van mijn eigen coachpraktijk: Het Coachatelier. Op een later tijdstip worden beide websites geïntegreerd.

Voor wie?

Het belangrijkste verschil tussen therapie en coaching is dat coaching zich primair richt op de as mens-werk. Therapie gaat over de as mens-wereld of beter: mens-mens. Dat wil niet zeggen dat bij coaching de as mens-mens helemaal niet aan bod komt. Werk, loopbaan, zingeving, ontslag, burn-out, conflicten; het is in feite allemaal mensenwerk natuurlijk. Maar de focus ligt op jou als werkende (of niet-, nog-niet-)werkende mens.

Wil je meer informatie of een afspraak maken?