"Verandering treedt op wanneer we meer onszelf zijn, niet wanneer we meer proberen iemand anders te zijn."

Guus van Osch

Gestalttherapie


Vanuit de Gestaltbenadering worden gedachten, gevoelens en het lijfelijke ervaren als een betekenisvol geheel gezien. Het grijpt allemaal op elkaar in. Daarnaast is ieder van ons in voortdurende wisselwerking met onze omgeving. We nemen zaken op en behouden wat ons voedt en dient. In dat contact gaan soms dingen mis. Ik ga samen met jou op zoek naar de achtergrond en de betekenis van de moeilijkheden die je ervaart en hoe je hiermee omgaat. Contact, bewustzijn (‘Awareness’), creatieve afstemming op elkaar en de lichamelijke gewaarwording (wat merk ik bij mijzelf?) in het hier en nu, zijn voor mij belangrijke aangrijpingspunten binnen het therapeutisch proces.

Gestalttherapie is een inzichtgevende therapie; je leert jezelf er beter door kennen. Je gaat ontdekken wat er toe doet voor jou en ook hoe je omgaat met dat wat er toe doet. Vanuit dat besef kun je tot nieuwe keuzes komen.

Kijk hier voor meer informatie over hoe ik werk. ‘Verandering treedt op wanneer we meer onszelf zijn, niet wanneer we meer proberen iemand anders te zijn’. Dit is wat in de Gestalttherapie ‘de paradoxale theorie van verandering’ wordt genoemd.

Voor wie?

Je bent welkom met wat er in je leeft op dit moment. Dat kan nog een vaag gevoel zijn of al een concreet thema zoals:

  • problemen in het contact met anderen
  • stressklachten
  • somberheid
  • perfectionisme, te hoge eisen aan jezelf
  • assertiviteit
  • zingevings-/levensvragen
  • vastzit in angst, boosheid, verdriet
  • (dreigende) burn-out
  • of gewoon niet lekker in je vel zitten

Ik werk met individuele volwassenen (18+)

Wil je meer informatie of een afspraak maken?