"De ervaring als leidraad."

Guus van Osch

Hoe ik werk


In de Gestalttherapie gaan we ervan uit dat we groei niet hoeven te stimuleren, laat staan forceren. Groei (ontwikkeling) is een natuurlijk proces. Als we de juiste voorwaarden scheppen, gaat het zijn eigen gang. Dat betekent soms barrières wegnemen, soms moed verzamelen, soms opnieuw proberen. Soms iets opnemen uit de omgeving, soms iets loslaten. Het startpunt is altijd jouw directe eigen ervaring; wat jij opmerkt, gewaarwordt. En welke betekenis jij daaraan geeft.

Gestalttherapie is een therapie die daarbij vooral kijkt naar contact. Het contact tussen jou en je omgeving, jou en de ander, jou en je gedachten, emoties, lichamelijke gewaarwordingen. De wisselwerking tussen jou en je omgeving vraagt een voortdurende creatieve afstemming; een voortdurend zoeken naar balans. Klachten ontstaan waar die balans, dat contact verstoord is. Hoe gaan we in die afstemming om met onze eigen behoeftes? Hebben we goed contact met onze eigen behoeftes en noden? Wat hebben we daar ooit over geleerd? Mogen we ze voelen, kunnen we ze voelen, willen we ze voelen? Mogen we ze dan ook uiten? En hoe dan? Dat alles bepaalt voor een groot deel hoe we nu in het leven staan. En als daar vroeger in contact iets is gemist, of juist teveel is geweest, kan dat ons nu parten spelen. Het kan onze groei belemmeren. Dat contact-maken kan in therapie onderzocht worden. En in de hier-en-nu situatie van de therapie kan er mee geëxperimenteerd worden.

De eerste stap is, zoals gezegd, stilstaan bij wat we ervaren, wat we opmerken bij onszelf. We zitten vaak erg vast in ons denken, ons hoofd en ons lichaam vertrouwen we nauwelijks nog als informatiebron. Stilstaan, toelaten wat je ervaart is niet altijd makkelijk en vraagt soms ook moed. Vanuit die ervaring echter, die nu alle ruimte en aandacht heeft gekregen, kan dan een besef ontstaan over wat er aan de hand is, wat er ontbreekt, wat er teveel is. Dan wordt vaak ook duidelijk wat er nodig is. Daarmee kan de wisselwerking tussen jou en je omgeving blijvend veranderen en daarmee het contact tussen jou en je omgeving.In de therapie bied ik een veilige en uitdagende ruimte om te onderzoeken en te experimenteren.

Wil je meer informatie of een afspraak maken?